Föreningen & Stadgar

Grannstöd i Bromma år inne på sitt elfte år!

I samband med körövningen den 8 september 2009 på Solvalla bildades föreningen i närvaro av styrgruppen och alla förare som vi kunnat engagera och det var åtta stycken då. Idag är vi 72!

Årsmötet 2021 genomfördes onsdag den 15 mars klockan 19, digitalt via Google Meet.

Klicka så får du läsa verksamhetsberättelsen här: Verksamhetsberättelse och Bokslut 2020. Revisionsberättelsen och dagordning är tillgängliga på årsmötet.

Stadgar för Grannstöd Bromma

Gällande stadgar för föreningen hittar du här.  Antagna vid föreningens årsmöte 2017-04-18

Grannstöd i Bromma      
Org.nr. 80 24 48-1254 
Ordförande under året: Stig Domander