Föreningen & Stadgar

Grannstöd i Bromma år inne på sitt femtonde år!

I samband med körövningen den 8 september 2009 på Solvalla bildades föreningen i närvaro av styrgruppen och alla förare som vi kunnat engagera och det var åtta stycken då. Idag är vi 66!

Årsmötet 2023 genomfördes måndag 24 april 2023  på Scandic hotel i Alvik. 

Klicka så får du läsa verksamhetsberättelsen här: Verksamhetsberättelse och Bokslut 2023 . Revisionsberättelsen och dagordning finns tillgängliga hos styrelsen.

Stadgar för Grannstöd Bromma

Gällande stadgar för föreningen hittar du här.  Antagna vid föreningens årsmöte 2017-04-18

Grannstöd i Bromma      
Org.nr. 80 24 48-1254 
Ordförande under året: Stig Domander