Områdesindelning

Så här är Bromma uppdelat

Översikt Bromma – Områdesindelning som polisen har. Översiktkartan ger dig gränserna. I bilens GPS får du fram exakt adress. Här finns länken till större karta.

01. Bromma kyrka och Norra Ängby
02. Flygplatsen och Bromma Blocks
03. Annedal, Mariehäll, Ulvs. industriomr.
      och Johannesfred
04. Nockebyhov 
05. Brommaplan Riksby och Åkeslund
06. Ulvsunda och Traneberg
07. Abrahamsberg, Olovslund, Höglandet
      Nockeby och Ålsten
08. St Mossen, Alvik, Äppelviken och
      Smedslätten
09. Södra Ängby och Blackeberg
10. Beckomberga, Eneby och Bällsta

Områdesindelningen följer den indelning som polisen använder sig av. (01-10)

Den är kompletterad med röda gränser mellan stadsdelarna så du vet var du är.

Grannstöd för hela BROMMA!

Inbjudan går till alla boende i Bromma.

Vi behöver lokal förankring för att kunna patrullera de olika områdena på bästa sätt. Inget område skall behöva stå utanför. Vi vill ha med alla!

Följ med på en tur runt hela Bromma!  Snabba klipp!