Om Grannstöd Bromma

Grannstöd i Bromma är inne på sitt femtonde år. Den 18 augusti 2009 fick vi disponera bilen från Folksam och kunde starta. Hösten 2019 köpte vi ut bilen, som vi nu sen äger och sköter i egen regi. Från och med april 2021 får vi disponera en ny bil som Bromma stadsdel står för i enlighet med det OIP avtal vi tecknat med dem.

Augusti 2009 drog vi således igång verksamheten Grannstöd Bromma. Folksam avslutade sitt stöd 2012 men vi var beslutna att fortsätta. Flera villaföreningar i Bromma med Västerled och Bromma Kyrka i täten, följda av Ulvsunda, Norra Ängby, Södra Ängby, Nockebyhov och Olovslund och några till stöttade en omstart och Bromma Stadsdelsförvaltning höjde det årliga anslaget. Vi har stöd från Svenska Bostäder och Micasa sedan 2012 liksom mäklarföretaget Hemfast på Ängbyplan. Volkswagen har hjälpt oss genom att låna ut en bil till oss dessa år.

Volkswagen avslutade dock sin sponsring hösten 2019, vilket överraskade oss men kunde lösas genom att vi fick köpa bilen vi disponerat. Vi var tvungna att förstärka ekonomin för att finansiera bilköpet! Av det skälet drog vi igång en INSAMLING FÖR ETT TRYGGARE BROMMA – GRANNSTÖDSBILEN. Vi gjorde detta upprop i några Facebook grupper i Bromma och fick ett strålande gensvar från hela Bromma! Dessa gåvor betydde att vi kunde köra vidare!   Om Du vill bidra så är du välkommen att sätta in 100 SEK (eller annat belopp) på föreningens plusgirokonto 528864-2 eller swisha till 076 76 39  666 (ekonomiansvarige Bengt Olof Larsson).

Från och med april 2021 disponerar vi sedan en (el)bil som Bromma stadsdel står för, medan vi står, då vi tecknat ett OIP-avtal med dem.  

BROSCHYREN

Läs mer om Grannstöd Bromma – klicka på broschyren om du vill skriva ut den. Skriv på fram och baksida på A4 papper och vik snyggt.

 

 

Boendeföreningar som sponsrar Grannstöd i Bromma: Västerled, Bromma Kyrka/Eneby, Norra Ängby, Ulvsunda, Södra Ängby och Olovslund. Vi har även stöd av Fastighetsbolagen och mäklarföretaget HEM-fast.