Statistik

Här kommer snart all statistik att samlas.

Besök i våra områden 2012 till 2018

Stapeldiagrammet är uppdaterat fram till hela 2018. Notera den ökande aktiviteten de senaste åren! 2017 blev ett rekordår, till viss del beroende på att vi rekryterat fler aktiva medlemmar!
Hela Bromma är välkomna med!

Detta noterar vi under vår patrullering!

Här finns de aktuella siffrorna för 2020.   På raderna underst har du siffror för 2014 – 2019. Före 2010 noterade vi andra områdesnummer så de är inte jämförbara.

Insatser för vår miljö i Bromma 2014 – 2020. Många siffror blir det och svårt att överblicka men du kan se vad vi finner åtgärdat. Det är intressant för oss!

Siffrorna uppdateras månadsvis

Inbrott i vår region Stockholm. Här ligger hela 2018 -2019 kompletterat med jan-feb 2020. De båda rapporterna innehåller en översikt av inbrott i Bromma följda av utsatta villor, lägenheter. Källare och vindsinbrott ligger sist i de bägge rapporterna. Här är länken till Bromma Basområden.

Brott i våra patrullområden och här länken till Patrullområden i Bromma.

Inbrott i hela Bromma 2016 – feb 2020

Bilbrott i hela Bromma 2016 – feb 2020