Statistik

Här finns all statistik att samlad.

Detta noterar vi under vår patrullering under månaden!

Här finns de aktuella siffrorna för 2024.   På raderna underst har du siffror för 2014 – 2024. Före 2010 noterade vi andra områdesnummer så de är inte jämförbara.

Insatser för vår miljö i Bromma 2014 – 2024. Många siffror blir det och svårt att överblicka men du kan se vad vi finner åtgärdat. Det är intressant för oss!

Siffrorna uppdateras månadsvis

Inbrott i vår region Stockholm. Här ligger hela 2018 -2024. De båda rapporterna innehåller en översikt av inbrott i Bromma följda av utsatta villor, lägenheter. Källare och vindsinbrott ligger sist i de bägge rapporterna. Här är länken till Bromma Basområden.

Brott i våra patrullområden och här länken till Patrullområden i Bromma.

Inbrott i hela Bromma 2016 – 2024.

Bilbrott i hela Bromma 2016 – 2024.