Mer stabil ekonomi för Grannstöd Bromma

Stort tack till Stadsdelsförvaltningen i Bromma för ekonomiskt stöd som gör det möjligt för oss att köra med en egen bil. Från april 2021 är stödet regelerat av ett OIP-avtal vi ingått med dem. Vi kommer då att patrullera med en ny elbil, som Stadsdelen står för.